KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU

Założycielem Przedsiębiorstwa Metalowego KONS-MET by Wiesław Gałązka. A trudno dziś uwierzyć, że historia firmy początek swój bierze z utworzonego w 1978 roku małego przydomowego warsztatu.

Na początku istnienia firma działając pod nazwą: Zakład ślusarski Mechanika Maszyn, zaspakajała lokalne potrzeby wytwarzając wyroby dla rolnictwa i górnictwa (klucze tzw. rurhaki). Ze względu na duże zapotrzebowanie rynku zakład uległ rozbudowie. W 1982 r. firma zakupiła maszyny do obróbki mechanicznej: tokarki, frezarki i uruchomiła produkcję wałków do heblarek, szlifierek i krajzeg. Lata osiemdziesiąte to okres dalszego dynamicznego rozwoju firmy w kierunku ślusarskim oraz modernizacja hali produkcyjnej (1987 r.). Podnosi si poziom techniczny produkowanych wyrobów. Sukces rynkowy w branży oraz wzrost zatrudnienia stały si impulsem do rozbudowy zakładu. W 1995 r. została dobudowana nowa hala z dwoma wciągarkami jednotonowymi, co umożliwiło wytwarzanie konstrukcji stalowych hal oraz innych cięższych elementów. Ze względu na wzrost koniunktury i popytu na początku 2000 roku zakład rozbudowuje infrastruktur produkcyjną. Powstaje kolejna hala z suwnic o udźwigu 5 ton oraz śrutownia, w której czyszczone s elementy stalowe metod ścierno-strumieniową korundem. Rok 2006 to rok kolejnych zmian i inwestycji tzn. został zakupiony grunt sąsiadujący z zakładem, który zostanie zagospodarowany na jego potrzeby. Obecnie Właścicielem firmy jest Alicja Gałązka, a w prowadzeniu działalności pomagaj jej synowie: Paweł i Tomasz. Przedsiębiorstwo Metalowe KONS-MET w dalszym ciągu zamierza inwestować w swój rozwój, a plany na ten rok to utwardzenie nabytego terenu oraz zakończenie budowy własne hali z przeznaczeniem na malarni.

Największym kapitałem firmy s jednak zasoby ludzkie. Na dzień dzisiejszy w firmie KONS-MET zatrudnionych jest ok. 80 pracowników produkcyjnych (ślusarzy, spawaczy, tokarzy, frezerów, malarzy oraz śrutowaczy). Zarówno personel kierowniczy jak i pracownicy produkcyjni posiadaj odpowiednie kwalifikacje (które s w miar możliwości podwyższane) i wieloletnie doświadczenie zawodowe, co gwarantuje wysoką jako, fachowo i terminowo wykonywanych przez nas prac.

Głównym profilem działalności firmy jest produkcja konstrukcji stalowych, konstrukcji wsporczych, kompleksowe wykonawstwo hal magazynowych, produkcyjnych itp. Zlecenia realizujemy w oparciu o własny personel od produkcji a po montaż gotowych produktów.

Zakład dysponuje odpowiedni powierzchni produkcyjną, specjalizuje si w wytwarzaniu konstrukcji stalowych zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami jakościowymi określonymi w normach.

Ciągła dbałość o jako produktów i usług stała si dla KONS-MET podstaw sukcesu.

 

2008 Kons-MET