Kons-MET

Siedziba Firmy:

Słomków, ul. Nad Strugą 2
96-124 Maków
pow. skierniewicki, woj. łódźkie

Kontakt

Tel. (+48) 0-46 834 80 22,
Tel./fax. (+48) 0-46 835 23 15
e-mail: biuro@kons-met.pl

Konto

PEKAO S.A. o/Skierniewice
13 1240 3321 1111 0010 0884 8573